Pedagogik / Metoder

Jag har kommunikologi som grund.
Kommunikologi är läran om det som är gemensamt inom kommunikation och förändring (där kommunikation är medlet och förändring är målet). Vilket innebär att jag tar hänsyn till många olika delar i mitt arbete och mina analyser. Filtrering av organisationen gruppen eller individen. Vad finns det för eventuella obalanser som ska justeras eller ändras, vad finns för balanser som ska förstärkas?

———— Metod —————

Vad är det som gör att en del grupper bryter barriärer och når nya resultat?
Vilka faktorer ligger bakom framgångsrika organisationer.

Min metod leder till att:

– ledningen och all personal har tydliga gemensamma värderingar som är meningsfulla för alla och som har stor betydelse för att nå dit vi vill.

– det är tydligt definierat hur vi ska bemöta varandra i organisationen.

– det är enkelt vilket underlättar för alla att ta ansvar samt att säkerställa att värderingarna följs.

– det finns en stark tro på att valda värderingar leder oss mot organisationens vision och målsättningar.