Nycklar till prestation

Att prestera handlar mycket om att hitta gemensamma nämnare om vad vi vill.
Hitta meningen för alla intressenter. Gemensamt klargöra spelplan och spelregler.
Skapa förutsättningar att ständigt jobba med uppföljning och förbättringar.

Intentioner – Värderingar – ramar – tydlighet – trovärdighet – Ständig förbättring
DSC_0004 4