Mål för motivation

Målet i sig själv är vanligen inte viktigt. Det som betyder något är att målet koncentrerar dig och din uppmärksamhet, engagerar dig i en hanterbar, njutbar aktivitet.
Aktivitet som är vägen mot en inre drivkraft, Intention. (ur boken Flow)

Om admin

Vad är det som gör att en del grupper bryter barriärer och når resultat? Vilka faktorer ligger bakom att ett lag sätter mål och når dit? Hur hittar ett högpresterande system nycklarna till sin egen framgång?