Coaching/ Ledning

Jag har varit coach i olika fromationer snart 30år.
Varje grupp organisation jag har jobbat med har ett gemensamt, människorna är i fokus! Varje individ är viktigt för gruppens gemensamma presstation.
Olika ledningsgrupper och styrelser som jag jobbat med inom bank/finans, reklam, IT, fastighetsbolag, bilbranschen, konsultbolag och även idrottsföreningar och klubbstyrelser.

Genom att tydligöra värderingar som är enkla att förstå ges förutsättningar till all grupper och individer att prestera. Den inre kraften får flöda. Och därmed kan ett högpresterande system etableras.